logoEN
ކޮކާކޯލާ
އެސްއެމްއީ ޕާކު އަޅަން އަލުން އިއުލާނުކޮށްފި

އެސްއެމްއީ ޕާކު އަޅަން އަލުން އިއުލާނުކޮށްފި

ޝަޖާއަތު އަހުމަދު

logo

5/10/2022, 10:45:30 AM

# ހުޅުމާލެ# ބީސީސީ

ހުޅުމާލެ

ބިޒްނަސް ސެންޓަ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)އިން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރާ "އެސްއެމްއީ ޕާކް" އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އަބުޅޯ

އެ ޕާކު އަޅަން އަލުން ހުޅުވާލީ ފުރަތަމަ އެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިއުލާނަށް ފުރިހަމަ ތަރުހީބެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ އިއުލާން ފުރަތަމަ ކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ އިއުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން ކުރި އިއުލާނުގައި ވާ ގޮތުން، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު މުއްދަތަކީ އަންނަ މަހުގެ 12 އެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޖެހެނީ މިމަހުގެ 16 ގައެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 5،000 އަކަފޫޓުގެ "އެސްއެމްއީ" ޕާކުގައި މޭކާ ސްޕޭސްތަކާއި، ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބޭނޭ ސްޓޯރޭޖް ޔުނިޓުތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މާކެޓުތަކަށް ނެރުމަށްޓަކައި، ޕެކޭޖިން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ބީސީސީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން އުފައްދާ ތަކެތިން، 'ވެލިއު އެޑެޑް' އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ބީސީސީން ބުންޏެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ