logoEN
ކޮކާކޯލާ
ހުވަދޫ ސްވިމިންގ ކްލަބްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ހުވަދޫ ސްވިމިންގ ކްލަބްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

11/21/2020, 3:18:29 PM

# ހުވަދޫ

126195392_231553241636743_7888281103609735414_o

ހުވަދޫ ސްވިމިންގ ކްލަބްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ފެތުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

އަބުޅޯ

މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 20 ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް މިގެންދާ ފެތުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އުމުރުން 9 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށެވެ.

ގދ.ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ އަމާޒަކީ ފަތަން ނޭނގޭ ކުދިންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މޫދު ގެ ކުޅިވަރުތަކާއި އެހެނިހެން ހަރާކާތްތަކަށް ކުދިން ގެ ހިތުގައި ލޯބި ޖެއްސުމެވެ.

ހުވަދޫ ސްވިމިންގ ކުލަބަކީ ހުވަދު އަތޮޅުގައި ފެތުމުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ އިތުރުން މޫދު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ވިސްނުމުގައި މިއަހަރު އުފެދުނު ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ