logoEN
cocacola
މެލޭޝިއާ ސަފީރު ޝަބީނާ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެގައުމުގެ ރަސްގެފާނަށް އަރުއްްވައިފި

މެލޭޝިއާ ސަފީރު ޝަބީނާ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެގައުމުގެ ރަސްގެފާނަށް އަރުއްްވައިފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

7/10/2024, 12:39:31 PM

# ރާއްޖެ - މެލޭޝިއާ

--

މެލޭޝިއާގެ ރަސްގެފާނު ސުލްޠާން އިބްރާހީމަށް ސަފީރު ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަބީނާ އަޙްމަދު ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ.މަރިޔަމް ޝަބީނާ އަޙްމަދު ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރަސްގެފާނަށް އެރުއްވީ އިއްޔެ އެގައުމުގެ ވެރިރަށް ކުއާލަލަމްޕޫރުގެ އިސްތާނާ ނެގަރާގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެވެ.

ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުއްވުމަށްފަހު، ސަފީރު ޝަބީނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ ސުލްޠާން އިބްރާހީމްއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަފީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު މުޢިއްޒުގެ ފަރާތުން ސުލްޠާން އިބްރާހީމްގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތާއި އުފާވެރިކަމާއި، މެލޭޝިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި ފާގަތިކަމާއި އުފާފާގަތިކަމަށް ޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސުލްޠާން އިބްރާހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މެލޭޝިއާ ސަފީރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަނާއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، މެލޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަމަނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެއްވުމުގައި މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.

ސަފީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މެލޭޝިއާގެ ސަރުކާރާއި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ރަޙްމަތްތެރި ކަމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ، މެލޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ސަފީރުގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ ކައުންސެލަރ އައިޝަތު ސަމާހާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ