logoEN
cocacola
ޖުވާ ކުޅޭ ވެބްސައިޓްތައް ރާއްޖޭގައި ބްލޮކް ކުރަން ފަށައިފި

ޖުވާ ކުޅޭ ވެބްސައިޓްތައް ރާއްޖޭގައި ބްލޮކް ކުރަން ފަށައިފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

7/10/2024, 9:30:06 AM

# ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތް

--

ޖުވާ ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ސައިޓުތައް ރާއްޖޭގައި ބްލޮކުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

މިކަން ހާމަކުރައްވާ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރު އަދި ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އެފަދަ ހަތަރު ސައިޓެއް ބްލޮކް ކުރަން ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) އަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނަ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭގެ ތެރެއިން "ކިރާ.ބެޓް" ކިޔާ ސައިޓެއް މިހާރު ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފަ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އެ ވެބްސައިޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޖުވާ ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެބްސައިޓެވެ.

ކޭމްއިން ބުނެފައިވަނީ ޖުވާ ކުޅެން ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ވެބްސައިޓްތަކެއް ފުލުހުންގެ އެންގުމަށް މިހާރު ބްލޮކް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކިތަށް ވެބްސައިޓު ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖުވާކުޅޭ ސައިޓްތައް ބްލޮކްކުރަން ފެށި އިރު، ބަރަހަނާ ސައިޓްތައް ވެސް ރާއްޖޭގައި ބްލޮކްކޮށްފައިވެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ