logoEN
cocacola
ޕްރެމިއާ ލީގުގެ މިސީޒަނުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑް ފޮޑެންއަށް

ޕްރެމިއާ ލީގުގެ މިސީޒަނުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑް ފޮޑެންއަށް

ހަސަން ޝަމްއޫން

logo

5/18/2024, 11:45:20 AM

# އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު# މެންޗެސްޓާރ ސިޓީ# ބޭރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ފިލް ފޮޑެން..

އިގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ މިސީޒަނުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޒުވާން މިޑްފިލްޑަރު ފިލް ފޮޑެެން ހޯދައިފިއެވެ.

ގޮސިޔާ

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އިގިރޭސި މިޑްފިލްޑަރު ވަނީ ލީގުގައި ކުޅުނު 34 މެޗުގައި 17 ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރުުގެ އިތުރުން އިތުރު އަށް ލަނޑުޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ. އަދި ލީގު ފަހު މެޗުގައި މަދަމާ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓްހަމް އާއި ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅޭ މެޗުން އެޓީމު މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ ލީގު ޗެންޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް އެޓީމަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިއަކު މިމަގާމު ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި ފަސްވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެކުރިން އެޓީމުގެ ފޯވާޑް އެރްލިންގ ހަލާންޑް، ޑިފެންޑަރު ރުބެން ޑިއާޒް އަދި މިޑްފިލްޑަރު ކެވިން ޑެބްރޭނާ ވާނީ ދެފަހަރަށް މިއެވޯޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިއެއް ނޫން އެހެން ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިއެއް އެންމެ ފަހުން މިއެވޯޑް ކާމިޔާބުކުރީ 2018/19 ވަނަ ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލުގެ ޑިފެންޑަރު ވެންޑައިކް އެވެ.

މިއަހަރުގެ އެވޯޑަށް ފޮޑެންގެ އިތުރުން ދެން ނޮމިނޭޓްވެފައި ވަނީ އެރްލިންގ ހަލާންޑް (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ކެވިން ޑިބްރޭނާ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ކޯލް ޕަލްމާ (ޗެލްސީ)، ވަކަޔޯ ސަކާ (އާސެނަލް)، ޑެކްލަން ރައިސް (އާސެނަލް)، އެލެގްޒަންޑާ އިސާކް (ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް)، މާޓިން އޮޑެގާޑް (އާސެނަލް) އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ