logoEN
ޕީއެންސީ 2
ސައުދީ ސަފީރަކަށް ތާހާގެ ނަން ފޮނުވައިފި

ސައުދީ ސަފީރަކަށް ތާހާގެ ނަން ފޮނުވައިފި

އަލްފާ އަލީ

logo

4/2/2024, 9:59:16 AM

# ސަފީރުން# ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މުހައްމަދު ތާހާ --

ރާއްޖެ އިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ނ. ހޮޅުދޫ، އުފަންވެލި މުޙައްމަދު ޠާހާގެ ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ފޮރިން ސާވިސް ގާނޫނުގެ ދަށުން ސައުދީ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް ތާހާ އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މަޖިިލިހަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ކަމުގައި ރައީސް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވާފައިވަނީ އިއްޔެ އޮތް ޖަލްސާގައެވެ.

މި ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށް މަޖިލިހުގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ މިހާރު ފޮނުވާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ