logoEN
ޕީއެންސީ 2
ދެ އަހަރަށް ފަހު އަލޮންސޯ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ

ދެ އަހަރަށް ފަހު އަލޮންސޯ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ

ހަސަން ޝަމްއޫން

logo

4/2/2024, 6:22:33 AM

# ބޭރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު# ސްޕެނިޝް ލަ ލީގާ# ބާސެލޯނާ

މާކޮސް އަލޮންސޯ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު މާކޮސް އަލޮންސޯ، މި ސީޒަން ނިމުމުން އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

2022 ވަނަ އަހަރު ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީ ދޫކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ޑިފެންޑަރު އެޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން 2024 ވަަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ. މިއާއެކު މިސީޒަން ނިމުމުން ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ކުލަބު ދޫކޮށްލާއިރު، އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް 44 މެޗު ކުޅެ ތިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާގައި ހޭދަ ކުރި ދެ ސީޒަންގެ ތެރޭގައި އަލޮންސޯ ވަނީ އެޓީމާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އިތުރުން، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން އަލޮންސޯ ނިންމީ، ކުލަބުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެވެ. އަލޮންސޯގެ ނިންމުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ވެސް އިޙުތިރާމް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ޖޫން މަހު އޭނާ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ބާސެލޯނާ އިން ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އަލޮންސޯ ބަދަލުވާނެ ވަކި ކުލަބެއް އޭނާ ނުނިންމާ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ