ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު: ޑރ.ނަޒްލާ

އިންޑިއާއިން އިން އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނައި ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުގައިކަމަށް ހެލްތް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޒުލާ ވިދާޅުވީ މިވެކްސިނަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީއާއި، އެސްޓްރާޒެނިކާ ކުންފުނީގެ ރިސާޗުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އިންޑިޔާގެ ސީރަމް އިންސްޓިއުޓުން އުފައްދަވާފައިވާ ކޯވިޑް-19ގެ ވެކްސިނެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ލިބުނު ވެކްސިނަކީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖިއްޔާއާއި އެކުވެރި ޤައުމުތަކާއި އޮތް ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ވެކްސިނެއްކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ސީރަމް އިންސްޓިއުޓުން ގެނައި މިވެކްސިނަކީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސައިންސްވެރިންނާއި ސިންގަޕޫރުގެ އެކްސްޓްރާޒެނަކާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވެކްސިނެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް