ދެއްވަދޫ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 24 އަށް

ގއ. ދެއްވަދޫން އިތުރު އަށް މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 24 އަރައިފިއެވެ.

ދެއްވަދޫގައި ވަކި ތަރުތީބެއްނެތި ސާމްޕަލް ނަގަމުން ދާއިރު ރަށުގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅުކަމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލު ރައީސް އިބްރާހިމް ތައުފީގު ވަނީ އޮންލައިން ނޫސް "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައެވެ

އަދި އަޅަފައިވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރައްޔިތުން ބޯލަބައި ކަމަށާއި ކިޔަމަންތެރިވާ ކަމަށް އެރަށުގެ ތައުފީގު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ

އެޗްއޯސީ އިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ދެއްވަދޫން ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން މިހާތަނަށް 149 މީހަކު ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާކަމަށް ފާހަނގަ ވެފައިވެއެވެ..

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް