ހުވަދޫ ސްވިމިން ކްލަބުން ތިނަދޫގައި އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

.ހުވަދޫ ސިވިމިންގް ކަލަބުން ގދ.ތިނަދޫގައި މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތިންވަނަ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިގެން ކުރިއަށްދަނީ :- ގާފު ފޮޓޯ | ޝަޖާއަތު އަހުމަދު

ހުވަދޫ ސްވިމިންގ ކްލަބުން ގދ. ތިނަދޫގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޖުމްލަ 25 ދަރިވަރުންނާއެކު މިއަދު ފެށި އެ ޕްރޮގްރާމުގައި، ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ސްނޯކަލިންގ އާއި ބެޖު ހެދުމުގެ އިތުރުން، ސްޓްރޯކް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ އެ ކްލަބުން މިއަހަރު ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތިން ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ.

ހުވަދޫ ސްވިމިންގ ކްލަބަކީ ހުވަދު އަތޮޅުގައި މޫދު ކަސްރަތާއި ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އެޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ދާދި ފަހުން، ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއާ ގުޅިގެން ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައިވެސް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައެވެ.

ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއާއި ހުވަދޫ ސްވިމިން ކްލަބް ގުޅިގެން ކަނޑުހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ހުވަދޫ ސްވިމިންގ ކުލަބަކީ ހުވަދޫ އަތޮޅުގައި ފެތުމުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ އިތުރުން މޫދު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ވިސްނުމުގައި 2020ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މި ޖަމިއްޔާއިން މިދިޔަ އަހަރާއި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުތަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލާފައި އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކި އެކި ރަށްރަށުގައި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުލަބުން ބުނެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް