ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް، ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި، ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި ވިލިނގިލީ ޑްރަގް ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވުމާއި ވިލިނގިލީގައި ނެއިބާހުޑް ޕޮލިސްގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލާއި އެ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް