ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމް އިން ތިނަދޫގެ ހުރިހާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ތިނަދޫ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަޚްތަރު

ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމް އިން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގެ ހުރިހާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ އެއްތާކުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމް އިން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރީ އެރަށުގައި ހުންނަ ވޯޓަރ ޑެކް ރެސްޓޯރެންޓުގައި، ކޮފީ މޭޒަކުންނެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގެ އޮފިޝަލް އިބްރާހިމް ޝަފްރާދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ބައްދަލުވުމަކީ ބޮޑު ފުޓްބޯޅައިގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުޅުންތެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. އަދި އެ މުބާރާތަކީ މުޅި ހުވަދޫއަށް ހުޅުވައިގެން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ މުބާރާތެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަހުގެ 25 ގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އެ މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 10 ގައި ހުޅުވާލަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ ހަވަރު ސްޕޯޓްސްއެވެ.

ޝަފްރާދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ތިނަދޫގެ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގެ ފަރާތުން ޖަރޒީ ސެޓަކާއި ދެ ބޯޅަ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރަތަކީ ޒަމާންތަކަކަށްފަހު ތިނަދޫގައި ބޭއްވިގެންދާ ބޮޑު ފުޓުބޯޅައިގެ މުބާރާތެކެވެ. އެންމެ ފަހުން މިފަދަ މުބާރާތެއް ތިނަދޫގައި ބާއްވާފައިވަނީ 2014 ގައެވެ. އެއީ ތިނަދޫ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ނަމުގައި ހުވަދޫ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް