ހުވަދޫ ސްވިމިންގ ކްލަބުގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ހުވަދޫ ސްވިމިންގ ކްލަބްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ފެތުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 20 ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް މިގެންދާ ފެތުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އުމުރުން 9 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށެވެ.

ގދ.ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ އަމާޒަކީ ފަތަން ނޭނގޭ ކުދިންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މޫދު ގެ ކުޅިވަރުތަކާއި އެހެނިހެން ހަރާކާތްތަކަށް ކުދިން ގެ ހިތުގައި ލޯބި ޖެއްސުމެވެ.

ހުވަދޫ ސްވިމިންގ ކުލަބަކީ ހުވަދު އަތޮޅުގައި ފެތުމުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ އިތުރުން މޫދު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ވިސްނުމުގައި މިއަހަރު އުފެދުނު ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް