ކޮފީ ބުއިމަކީ އުމުރު ދިގުކޮށްދޭ ކަމެއް!

ގިނައިން ކޮފީ ބޯ ހިތްވާ މީހުންނަށް މިއޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އަދި ގިނައިން ކޮފީ ބޯތީވެ އެކަމާ ރުޅިއައިސްގެން އެއްޗިސް ކިޔާ ބައިވެރިޔާއަށް ވެސް ދެވޭނެ ރަނގަޅު އުޒުރެކެވެ

ޔޫރަޕުގެ 10 ގައުމެއްގެ 520،000 މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާ ހޯދި ހޯދުން ތަކަކީ މިހާތަނަށް ކޮފީ އާއި ދިރިހުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކޮއްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދިރާސާއެވެ. މި ދިރާސާގައި ވެސް މި ކަމަށް ތާއީދު ކުރާ ހެކި ތައް ފެނިފައި ވެއެވެ. ދެ ވަނަ ހޯދުން ކުރިއައް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 185،000 މީހުންނާއި އެކުގައެވެ. މި ހޯދުމުން ވެސް ސާބިތު ކޮއްދެނީ ކޮފީގެ ސަބަބުން އުމުރު ދިގުވާ ކަމެވެ.” ދިރާސާތަކާއި ބެހޭގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެ އެވެ.

ހޯދުން ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮފީ ބުއިމާއި ދިގު އުމުރެއް ލިބުމުގައި ބައޮލޮޖިކަލް ގުޅުމެއް ހުންނަ ކަމައް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ކޮފީ ބުއިމުން ހިތުގެ ބަލި ތަކާއި، ކެންސަރ، ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމުގެ ބަލި ތަކާއި ހަކުރު ބަލި އަދި ކިޑްނީ މައްސަލަ ތަކާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް މި ހޯދުންތަކުން ދައްކަދެއެވެ.

ކޮފީ އަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެއްކަން ހޯދުން ތަކުން ހާމަ ކޮށްދީފައިވާއިރު ކޮފީގެ ސަބަބުން ތަފާތު ބަލި ތަކުން ދުރު ކޮއްދޭ ކަމަށާއި ކޮފީ ބޯ ގިނަ މީހުންގެ ސިއްހަތު ކޮފީ ނުބޯ މީހުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށާއި ކޮފީގައި ވާ އެއްޗެހިން ފައިދާ ވަނީ ކީއްވެކަން ހޯދިފައި ނުވި ނަމަވެސް ކޮފީގެ ސަބަބުން ފައިދާވާކަން ހޯދުންތަކުން ސާބިތު ކޮއްދީފައި ވެ އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް