ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނެވީ ކަރަންޓީނުގައި

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ, އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސާލިހު ހުންނެވީ ކަރަންޓީނުގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން, މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ރައީސް މިވަގުތު ހުންނެވީ މުލިއާގޭގައި ކަރަންޓީންގައި ކަމަށެވެ. މަބްރޫކް މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހު މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ގަތަރާއި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ނުކުރައްވައިި އައްޑޫއަށް ދަތުރު ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރަމުންދާތީއެވެ.

ރައީސް ގަތަރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއި ބަންގުލަދޭޝްއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް