ކަނބަލުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ގުޅިގެން ނާސިހުގެ ނަސޭހަތްކޮޅެއް!

ތިނަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފަރިތަކުރުން ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އޭއެމްއީއެސް އެފްސީ

ތިނަދޫ ޔޫތް ފުޓްބޯލް ކްލަބް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވާ “ޑަބްލިއުޑީސީ ހިޔަލަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2020” ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، މުޙައްމަދު ނާސިހު ނަސޭހަތް ދެއްވައިފިއެވެ.

ފޭސްބުކަށް ޝެއާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ނާސިހު ވިދާޅުވީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމްތަކަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކާއި ކާމިޔާބީއަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ޓީމްތަކަށްވެސް ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ރީތި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަން އެދޭ ކަމަށެވެ.

"ތިނަދޫ ޔޫތް ފުޓްބޯލް ކްލަބުގެ ކަނބަލުންގެ ފުޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ޓީމްތަކަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކާއި ކާމިޔާބީއަށް އެދެން. ހުރިހާ ޓީމްތަކުންވެސް ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް ރީތި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުން އެދެން," ނާސިހުގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައި ވެއެވެ.

ތިނަދޫ ޔޫތް ފުޓްބޯލް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގައި ތިނަދޫގެ ފަސް ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. މުބާރާތުގެ މަގްސަދަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ތިނަދޫ ތަމްސީލްކޮށް ވާދަ ކުރެވޭ ވަރުގެ އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމެއް ބިނާކޮށް އުފެއްދުމެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ބާއްވަން ރޭވިފައި އޮތީ މިރޭ އެވެ. ނަމަވެސް މޫސުން ގޯސްވެ ވިއްސާރަވުމާ ގުޅިގެން މުބާރާތުގެ ކުޅުން މާދަމާއަށް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް

2 Responses

  1. Zuvaanun nage namu thiyaa thihen bode musaaraagai hunnathaan vege ehtheke dhohaike, miratu zuvaanun ne gaathu ahaile hen nikan thiyage faraathu vegoho othe nun fehe ragalhe gaabil Zuvaane mujuthamau eke ufahdhan nan thiyaa kohdhine kameke, thee Thinadhoo ge jeeleke halike vumuge eke maysthiri

  2. މިހާތަނަށް ޒުވާނުންނަށް ކަމެއް ކޮށްދިނީ ނާސިހު. ޔޫތު ސެންޓަރ ގަ ހުރި އިރު. ޢަދި ދުވަހަކު ވައްކަމެއް ނުކުރާނެ. ގިނަބަޔަކު އެކަން ދަނޭ.
    ޙަސަދަ ވެރިވިޔަސް ތީ ބޮޑުވަރު.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް