އޭސީ މިލާންގެ ކޯޗް ސްޓެފަނޯ ޕިއޯލީ ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ!

އިޓަލީގެ ގަދަބާރު އޭސީ މިލާންގެ ކޯޗް ސްޓެފަނޯ ޕިއޯލީ ކޮޥިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިކަން އޭސީ މިލާންއިން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައިވަނީ ކަޝަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ކުރެވުނު ޓެސްޓުން ސްޓެފަނޯ ޕިއޯލީ ފަައްސިވެފައިވާއިރު، އެނާގެ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ނަތީޖާވަނީ ނައްސި ވެފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން މިއަދު އެޓީމްއިން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިއޮތް ޕްރެކްޓިސްވެސް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. ދެން އެޓީމްއިން އެންމެ އަވަހަށް ކުޅެންޖެހެނީ ވާދަވެރި ނަޕޯލީއާއިއެވެ.

މިވަގުތު އޭސީ މިލާން 17 ޕޮއިންޓާއިއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނަިއގައި އޮތްއިރު ވާދަވެރި ޖުވެންޓަސް އޮތީ ތާވަލުގެ 5 ވަނައިގައެވެ. ސްޓެފަނޯގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 48 މެޗު ކުޅެފައިވާ އޭސީ މިލާންގެ ޓީމް ވަނީ 28 މޮޅުހޯދާފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް