logoEN
ޕީއެންސީ 2
ނިރުބުވެރި ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިރުބުވެރި ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

11/12/2020, 2:12:05 PM

# ފުލުހުން# ނިރުބުވެރި

police

ރާއްޖޭގައި ދޭން އުޅުން ނިރުބުވެރި ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ 20 އަހަރުގެ މީހަކާއި 21 އަހަރުގެ މީހަކާއި 29 އަހަރުގެ މީހަކާއި 18 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 34 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ތިމަރަފުށިން 31 އަހަރުގެ މީހަކުވެސް ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިއެވެ. މި އެންމެންނަކީވެސް ދިވެހި ފިރިހެނުންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ކަނޑުމަތީގައި އާއި ތިމަރަފުށީގައި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ދޭން އުޅުނު ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބެމުންދާ ވަރަކުން މައުލޫމާތު ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދޭން އުޅުން ނިރުބުވެރި ހަމަލާ ގެމައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓަލިޖެންސަށް ކަމަށާއި އެއީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ރާވަމުންދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ބޮޑެެތި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެެ ޒިންމާވެސް އެފަދަ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ނަގާފައެވެެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ