logoEN
ކޮކާކޯލާ
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ފޭދޫ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ފޭދޫ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ޝަޖާއަތު އަހުމަދު

logo

2/19/2022, 11:05:20 AM

# ފުލުހުން# އައްޑޫސިޓީ# މަރު# މަރަދޫފޭދޫ

addu-linkkk

އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ ފަޅުގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިއޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

އަބުޅޯ

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ފިރިހެނެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެމީހާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މަރަދޫފޭދޫ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން އެ ސީން ގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ