logoEN
ކޮކާކޯލާ
ކޮނޑޭ ކަނބަލުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: އިންފިނިޓީ އިން ހިޔަލަ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ކޮނޑޭ ކަނބަލުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: އިންފިނިޓީ އިން ހިޔަލަ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ގާފު އެޑިޓޯރިއަލް

logo

12/20/2020, 10:09:27 PM

# ކޮނޑޭ ކަނބަލުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް

viber_image_2020-12-20_20-11-39

ފެނަކަ ކޮނޑޭ ކަނބަލުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ފުރުތަމަ މެޗުން ހިޔަލަ ޓީމުގެ މައްޗަށް އިންފިނިޓީއިން ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

އަބުޅޯ

މި މެޗު ނިމިގެން ދިޔައީ ތިން ސެޓު އެއްސެޓުން އިންފިނިޓީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނުނު މި މެޗު ގެ ކުއީން އޮފް ދަ މެޗުކަން ހޮވުނީ މިމެޗުގައި މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކި އިންފިނިޓީ ޓީމުގެ ފާތުމަތު ޖަމްޝާދާ އެވެ.

undefined

undefined

މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗު އޮއްނާނީ މާދަމާ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ފެނަކަ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގައި އެވެ. ސެމީ ގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ސެމީގެ ފުރުތަމަ މެޗުން ބަލިވި ހިޔަލަ ޓީމް އަދި ޓީމް ވެޓެރަންސްއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ފެނަކަ ކޮނޑޭ ބްރާންޗުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 4 ޓީމަކުން 32 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ