logoEN
ޕީއެންސީ 2
”އަންތިމް“ގައި ސަލްމާން ޚާން ހުންނާނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯއެއް!

”އަންތިމް“ގައި ސަލްމާން ޚާން ހުންނާނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯއެއް!

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

12/11/2020, 7:42:14 PM

# ސަލްމާން ޚާން

unnamed

ސަލްމާން ޚާން ފިލްމްސް އިން ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްގެން ނެރޭ ”އަންތިމް- ދަ ފައިނަލް ޓްރުތު’ގައި ސަލްމާން ޚާން ހުންނާނެ ގޮތުގެ ފަސްޓްލުކެއް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

ސަލްމާން ޚާން އާއި އަޔުޝްމަން ޝަރްމާ ލީޑްކުޅޭ ފިލްމަކީ މީގެ ކުރިން އިންޑިޔާގެ ސިނަމާގައި ފެނިފައި ނުވާފަދަ ވަރުގަދަ ދެ ކެރެކްޓަރ އެއް ފެނިގެންދާނެ ވާހަކައެއް ގެނެސްދޭނެ ފިލްމެކެވެ.

”އަންތިމް- ދަ ފައިނަލް ޓްރުތު’ އަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ފިލްމެއްކަމަށްވާ މަރާތީ ކްރައިމް ޑްރާމާ ”މުލްޝީ ޕެޓަރން“ގެ އެޑްޕްޓޭޝަނެކެވެ.

މި ފިލްމުގައި ސަލްމާން ޚާން ހުންނާނެ ގޮތް ބަލަން ކެތްމަދުވެފައި ތިބި ފޭނުންނަށް އަޔުޝްމަން ޝަރްމާ މިވަނީ ސަލްމާން ޚާންގެ ފަސްޓްލުކެއް އިންސްޓަގްރާމް ގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

undefined

https://www.instagram.com/p/CIlKF7PFbwv/?utm_source=ig_embed

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވާ ފިލްމް ”އަންތިމް“ ގެ ޑައިރެކްޓަރ އަކީ މަހޭޝް މަންޖްރެކަރް އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ