logoEN
cocacola
ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

# އއ.ތޮއްޑޫ# ފުލުހުން

--

އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެންވެސް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލާގައި ފުލުހުން އިއްޔެ ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 8 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ޝަރުތުކުރުމަށްފަހު އެންމެންވެސް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގާފައިވަނީ ދަނޑުވެެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލުން އަމަލުކުރިގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ