logoEN
cocacola
ރިޔާސީ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް މާފަރު ފަޅު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެރަށް މާފަރުގެ އިހްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހަމަނުއްވައިފި

ރިޔާސީ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް މާފަރު ފަޅު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެރަށް މާފަރުގެ އިހްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހަމަނުއްވައިފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

4/15/2024, 3:21:59 PM

# ރައީސް މުއިއްޒު

ރައީސް މުއިއްޒު މާފަރު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ނ. މާފަރު ފަޅުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ކަނޑިންމާހުރާއާއި ފަރުމުލި އަލުން މާފަރުގެ އިހްތިޞާސްގެ ތެރޭ މިއަދު ހިމަނައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ރައީސް މުއިއްޒު ސޮއިކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓު ކުރި ގަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ ފަރުމުލި އާއި ކަނޑިންމާހުރާ އަކީ މާފަރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ދެ ރަށް މާފަރުގެ އިހްތިސާސުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ އޮކްޓޫބަރު 14، 2010 ގަ އެވެ.

އިހްތިޞާސުން އުނިކުރި ބައި އަލުން ހިމަނައިދިނުމަށް ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ މާފަރު ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކައިރީ ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ހާމަވެސް ކުރައްވާފައި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ