logoEN
ކޮކާކޯލާ
ހުޅުމާލެއިން ތިނަދޫ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ހުޅުމާލެއިން ތިނަދޫ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

2/12/2024, 2:28:46 PM

# ގދ. ތިނަދޫ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ އަލީ ޙަސަން (ކަލޯބެއްޔާ)

ހުޅުމާލެއިން ތިނަދޫ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އާއިލާއިން ފަށައިފިއެވެ.

އަބުޅޯ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ އަލީ ޙަސަން (ކަލޯބެއްޔާ) ޖައްވު/ ގދ ތިނަދޫއެވެ. އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު އަސްރު ނަމާދަށް ފަހު ކަލޯބެއްޔާގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދާ ކަމަށާއި, ދިޔައީ ފޯނުވެސް ގޭގައި ބާއްވާފައި ކަމަށެވެ.

ކަލޯބެއްޔާ އެންމެ ފަހުން އާއިލާއަށް ފެނިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 1 އިންނެވެ. އަދި ގެއަށް ނައިސް މީގެ ކުރިން އެހާ ގިނައިރު ނުވާ ކަމަށްވެސް އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ކަލޯބެއްޔާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގޭނަމަ އާއިލާއަށް އަންގައިދިނުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ