އަންހެނަކާ ބައްދަލު ކުރަން ދިޔަ މީހަކު ބަރަހަނާކުރުމަށްފަހު ފޭރިގަނެފި

މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ޖަވާހިރު ގޯޅީގައި ހުރި ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ގެސްޓު ހައުސްއަކަށް އަންހެނަކާއި  ބައްދަލުކުރަން ދިޔަ މީހަކު ބަރަހަނާ ކުރުމަށްފަހު ފޭރިގަނެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން  ބުނެފިއެވެ

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޖަވާހިރު ގޯޅީގައި ހުރި ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް އަންހެނަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދިޔަ މީހެއްގެ ފޯނާއި ވޮލެޓްގައި ހުރި ފައިސާތަކެއް، އެ އަންހެން މީހާއާއި އިތުރު ދެ މީހަކުވެގެން ފޭރިގަތުމަށްފަހު އެމީހާ ބަރަހަނާކޮށް، ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 39 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ އިތުރުން 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި މި ތިން މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ވަނީ ދީފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެމީހާ ބަރަހަނާކޮށް، ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނަގައި އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ބިރުދައްކައި ބްލެކް މެއިލްކޮށްގެން އޭނާގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ޓްރާންފަރވެސް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް