ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ : ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 78 އަށް!

ގއ. ދެެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ އިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 78 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ފާތުމާތު ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ، މީގެތެރެއިން 71 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ ދެއްވަދޫން ކަމަށެވެ.

އަދި މި ކްލަސްޓާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 476 ކޮންޓެކްޓުން ހޯދިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި ކްލަސްޓާއާ ގުޅިގެން 1413 ސާމްޕަލް ޓެސްޓު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެޗްއީއޯސީން ބުނެއެވެ.

"މިހާތަނަށް މި ކްލަސްޓަގެ ޖުމްލަ 476 ކޮންކްޓުން ވަނީ ފާހަގަވެފައި. ކްލަސްޓައާ ގުޅިގެން ޓެސްޓު ހެދުމަށް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 14،013 ސާމްޕްލްވަނީ ނަގާފައި."

– ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގް

އެ އަތޮޅުގެ ވެރިރަށް ވިލިނގިއްޔާއި، ދާންދޫ މި ކްލަސްޓާ އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ވެސް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އަދި ވިލިނގިލިން ތަރުތީބެއް ނެތި ނެގި ސުންކުތައް ނައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި އޮތް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު މިހާރު ވަނީ އުވާލައިފައެވެ. ނަމަވެސް އެ އަތޮޅުގެ ދާންދޫ އަދިވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައެވެ.

ދެއްވަދޫން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ކަރަންޓީންގައި ހުރި ކުއްޖަކު ފައްސިވި ފަހުންނެވެ. އެ ރަށުން ފަހުން ވަކި ތަރުތީބެއް ނެތި ސުންކު ނަގާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ރަށުން ގިނަ ބަޔަކު ފައްސި ވެެސްވިއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް