ހަވަރު ޔޫތް ކަޕް 2020 – ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ހަވަރު ޔޫތް ކަޕް 2020ގެ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން :- ގާފު ފޮޓޯ : ޝުއާއު ހަނީފް

މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމްއިން ހަވަރު ސްޕޯޓްސްއާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ "ހަވަރު ޔޫތް ކަޕް 2020″ ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 8 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެ ޓީމުތަކުގެެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ބާއްވާފައިވަނީ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޒިމަމަން ރެސްޓޯރެންޓުގައެވެެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ގުރުއަތުން ރޭވުނު ގޮތް:

ގްރޫޕް A

  • ޑީއެފްސީ (ގދ. ތިނަދޫ)
  • އާރުއެފްސީ (ގދ. ތިނަދޫ)
  • ކާޑެއްދޫ އެފްސީ (ގދ. ކާޑެއްދޫ)
  • ހޯޑެއްދޫ އެފްސީ (ގދ. ހޯޑެއްދޫ)

ގްރޫޕް B

  • އެފްސީ ނޯޗޮއިސް (ގދ. ތިނަދޫ)
  • އެފްސީ ނޮދަރން ސްޓަރ (ގދ. ތިނަދޫ)
  • ފޮއިނިކްސް އެފްސީ (ގދ. ގައްދޫ)
  • މަޑަވެލި އެފްސީ (ގދ. މަޑަވެލި)

 

ހަވަރު ޔޫތް ކަޕް 2020 ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ މެޗުތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިނަދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އެވެ. ތިނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ 4 ޓީމަކާއި ހުވަދު އަތޮޅުގެ  ގދ. ކާޑެއްދޫ ، ގދ. ހޯޯނޑެއްދޫ ، ގދ. މަޑަވެލި އަދި ގދ. ގައްދޫއިން ވެސް ވަނީ ޓީމުތަށް ވަނީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ ހަވަރު ސްޕޯޓްސް ކަމަށްވާއިރު އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާާޓްނަރަކީ ގާފު އޮޮންލައިންއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް