ކޮނޑޭ ކަނބަލުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: އިންފިނިޓީ އިން ހިޔަލަ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ފޮޓޯ : ކޮނޑޭއެމްވީ

ފެނަކަ ކޮނޑޭ ކަނބަލުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ފުރުތަމަ މެޗުން ހިޔަލަ ޓީމުގެ މައްޗަށް އިންފިނިޓީއިން ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

މި މެޗު ނިމިގެން ދިޔައީ ތިން ސެޓު އެއްސެޓުން އިންފިނިޓީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނުނު މި މެޗު ގެ ކުއީން އޮފް ދަ މެޗުކަން ހޮވުނީ މިމެޗުގައި މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކި އިންފިނިޓީ ޓީމުގެ ފާތުމަތު ޖަމްޝާދާ އެވެ.

ފޮޓޯ : ކޮނޑޭއެމްވީ
ފޮޓޯ : ކޮނޑޭއެމްވީ

މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗު އޮއްނާނީ މާދަމާ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ފެނަކަ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގައި އެވެ. ސެމީ ގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ސެމީގެ ފުރުތަމަ މެޗުން ބަލިވި ހިޔަލަ ޓީމް އަދި ޓީމް ވެޓެރަންސްއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ފެނަކަ ކޮނޑޭ ބްރާންޗުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 4 ޓީމަކުން 32 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

 

 

 

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް