ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ހަތް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް!

ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިހުތިޖާޖެއް -- ފޮޓޯ: ވަގުތު

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން ރާއްޖެއަށް ހަތް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބި, 72 ވަނައަށް އަރައިފިއެވެ.

"ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓް ބޯޑާސް" އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ނެރޭ ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ވެ އެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގައި މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އޮތީ 15 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު 79 ވަނައިގަ އެވެ.

އެ ލިސްޓުގައި 180 ގައުމެއްގެ ތެރެއިން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ނޯވޭ އެވެ. ފިންލެންޑު ދެ ވަނައިގައި އޮތް އިރު، ސްވިޑުން އަށް ލިބިފައިވަނީ ތިން ވަނަ އެވެ. ލިސްޓުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ އަދި ނޯތު ކޮރެއާ ހިމެނެ އެވެ.

ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެނައި އަބުރުގެ ގާނޫނާ އެކު ނޫސްވެރިކަމަށް ރާއްޖޭގައި އޮތް މިނިވަންކަން ހަނިވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެ ގާނޫނު ވަނީ އުވައިލައްވާފައެވެ. އެއާއެކު ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ނޫސްވެރިންނަށް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް