logoEN
ކޮކާކޯލާ
އުރީދޫ ހިދުމަތްތަކަށް މިރޭ ބުރޫއަރާފާނެ!

އުރީދޫ ހިދުމަތްތަކަށް މިރޭ ބުރޫއަރާފާނެ!

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

2/7/2021, 8:40:54 PM

280248_3_ffa97ef15479b6970226f91892fdf541d32f84c1_large

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދެމުން އަންނަ އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިރޭ ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އަބުޅޯ

އުރީދޫން ބުނީ، ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ހައްލު ކުރުމަށް މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތެއް މިރޭ ކުރުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިރޭ ފަތިހު 03:00 އިން ހެނދުނު 06:00 އަށް ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޭއަރާފާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައިއެވެ.

އުރީދޫއިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް މާފަށް އެދިފައެވެ. އަދި މިރޭ ކުރުމަށް ޖެހިފައިވާ މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ބުރުއަކާއި ނުލާ ހިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ވަނީ ބުނެފައިއެވެ.

އޫރީދޫއަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ކުންފުންޏެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ