logoEN
ޕީއެންސީ 2
ފަންނުވެރިން ވެކްސިން ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދެފި

ފަންނުވެރިން ވެކްސިން ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދެފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

2/7/2021, 7:52:08 PM

WhatsApp-Image-2018-07-01-at-13.17.36 (1)

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަށް ގޮސް އާމްދަނީ ހޯދާ ފަންނުވެރިން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮވިޑް19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

އެންސީއޭއިން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ފަންނުވެރީންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ރިސޯޓުތަކަށް ގޮސްގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަންނުވެރިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ ގުޅިގެން އެ ސެންޓަރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ފަންނުވެރީންގެ ދަފްތަރުގައި މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާ ފަންނުވެރީން ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށެވެ.

އެންސީއޭގެ އިއުލާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސެންޓަރުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފަންނުވެރީންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މަސައްކަަތް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތިރިގާއި މިވާ ލިންކުތަށް މެދުވެރިކޮށް އެންސީއޭގެ ފަންނުވެރިންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ.

http://bit.ly/NCAArtistRegDhiv

http://bit.ly/NCAArtistRegistration

މީގެ އިތުރުން އެންސީއޭއިން ވަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް https://my.health.mv ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ވެސް އެދިފައިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ