logoEN
ޕީއެންސީ 2
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 'އުދުހޭ ކާރު' ޖައްސާ އެއާޕޯޓް މި އަހަރު އަޅަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 'އުދުހޭ ކާރު' ޖައްސާ އެއާޕޯޓް މި އަހަރު އަޅަނީ

flyin-car-airport_resize_md

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 'އުދުހޭ ކާރު' ޖައްސާ އެއާޕޯޓު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮވެންޓްރީގައި އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

ވަން އެއާގެ ނަމުގައި މި އަހަރު އަޅާ މި އެއާޕޯޓަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން 1.2 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ހުންޑައި އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި އެ ކޮމްޕެނީއިންވެސް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހުންޑައި އަކީ މި އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާ 'އުދުހޭ ކާރު' ފަރުމާކޮށް އެ އުފައްފާ ފަރާތެވެ. އެ މީހުން ތައްޔާރު ކުރާނީ އީވީޓީއޯއެލް އުޅަދު ތަކެކެވެ. މިއީ އަސްލު ހަޤީގަތުގައި މަގުމަތީގައި ދުއްވޭ ކަހަލަ ކާރު ތަކެއް ނޫނެވެ. މިއީ ކަރަންޓު ހެލިކޮޕްޓަރު ތަކެކެވެ. މި އުޅަދުތައް ބޮޑަށް ސިފަވާނީ ޑްރޯންއަކާއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މި އުޅަދުތައް އެއާޕޯޓުގައި ދުއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓެސްޓު މަރުހަލާގައި ފަސިންޖަރުންނާ ނުލައެވެ. މި އުޅަދުތަކަކީ ފަސިންޖަރުންގެ އިތުރުން ކާގޯވެސް އަރުވައިގެން ދުއްވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރާ އުޅަދުތަކެކެވެ.

މި މަޝްރޫޢަކީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީ މުޅިން އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެ މަޝްރޫޢެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އަދި އަލަށް އަޅާ މި އެއާޕޯޓު އެޅިގެންދާނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ކަމަށް މި މަޝްރޫޢުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ