logoEN
ކޮކާކޯލާ
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން 19,000 މީހުން ރަޖިސްޓާ ކޮށްފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން 19,000 މީހުން ރަޖިސްޓާ ކޮށްފި

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

1/25/2021, 11:35:51 AM

covid

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ވެކްސިން ޖަހަން 19،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިއެވެ.

އަބުޅޯ

ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށްޓަކައި 19666 މީހަކު ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓާ ވެފައި ވާކަމަށެވެ.

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބަލާނަމަ ހާހެއްހައި މީހުން ރަޖީސްޓްރީ ކޮށްފައި ވާއިރު، ވެކްސިން ޖެހުމަށްޓަކައި ވީހާ ގިނަބަޔަކު ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓާ ވުމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ 'ކޮވިޝީލްޑް' ވެކްސިންގެ އެއް ލައްކަ ޑޯޒް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ޖެހުމަކީ މަޖުބޫރުކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިތުރު އެހީއަކަށް ވާނެ ކަމަށާ، ގިނަ ބަޔަކު މި ވެކްސިން ޖަހައިފިނަމަ އާއްމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވުން އަވަސްވާނެ ކަން އެ އެޖެންސީން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ