logoEN
ކޮކާކޯލާ
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ފެނިއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ފެނިއްޖެ

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

1/21/2021, 7:06:28 PM

02-2-p1p07y935dik1ozjsd8z0srfoogphe5rixo8fjv2b4

އެކަނި މަހަށްފުރި 81 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

އަބުޅޯ

މިމިޙާ ފެނުފައިވަނީ ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗް އެފްއައިސީ އަށެވެ. މިއަދު މެންދުރުން ފަށައިގެން މިމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯސްޓްގާޑުން ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މިމީހާ ފެނިފައިވަނީ މިއަދުގެ އިރުއޮސުނު ވަގުތުގައިއެވެ. އަދި މިމީހާ މިހާރު ކޯސްޓްގާޑު ލޯންޗަށް ނަގާފައިވާކަމަށާއި އެމީހާ ގޮވައިގެން މިހާރު ލޯންޗް މާފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ކުރިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ކ.މާފުށީ، ޝޭޑީ ގްލޯވަރ، އަޙްމަދު އާދަމް މަނިކުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެހެން ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިމީހާ ފެނިފައިވަނީ ރަންނާޅިއާ ދިމާ ބޭރުން ކަމަށާއި މިމިހާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ