logoEN
ޕީއެންސީ 2
ލަންކާ މުސްލިމުން އެދެނީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ވަޅުލުމަށް: އަލީ ހުސެއިން

ލަންކާ މުސްލިމުން އެދެނީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ވަޅުލުމަށް: އަލީ ހުސެއިން

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

12/15/2020, 11:14:06 AM

l_2019_06_17_121420_4geman6jlk58hfx13os2pwvb7ciu9yqzrtd_EN_

ސްރީ ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ވުރެ، އެ ގައުމުގެ މުސްލިމުން އެދެނީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ވަޅުލުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީ 2024

އަލީ ހުސެއިން އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސްރީ ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދޭން އެ ގައުމުން އެދިފައިވާތީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޝްވަރާކުރައްވަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ލަންކާއިން މަރުވާ މުސްލިމުން ރާއްޖެގެނެސް ވަޅުލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިން އެއްބަސްވަނީ މިކަމުގައި ލަންކާގައި ކޯވިޑްގައި ނިޔާވާ މުސްލިނުންނަށް ރާއްޖޭގައި ވަޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް އެންދުމަކީ ހުއްދަ ކަމަކަށް ނުވާތީ، މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ވަޅުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

View post on Twitter

އަލީ ހުސެއިން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ މުސްލިމަކު މަރުވުމުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެމީހަކު އޭރު ހުރި ބިމެއްގައި ކަފުންކޮށް ކަށުނަމާދުކޮށް ވަޅުލުން ނޫންތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީލަންކާގައި މަރުވާ މުސްލިމުން އަންދާލާތީ އެގައުމުގެ މުސްލިމުންނާއި އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކި ޖަމާއަތްތަކުން ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމުގެ ހުއްދައެއް އެ ގައުމުގައި ނޯވެއެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ، ބަލީގައި މަރުވާ އެންމެން ވެސް އަންދާލަނީއެވެ. އެކަމާ ކްރިސްޓިއަނުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތިބީ ނުރުހުންވެފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ