logoEN
ޕީއެންސީ 2
ލިބޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ވަކަރުގޭ އަދި އެސްޕާޑާ

ލިބޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ވަކަރުގޭ އަދި އެސްޕާޑާ

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

11/26/2020, 8:02:05 PM

123648532_160132445823288_125942585355067957_n

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުރިއަށް ދާ ލިބޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެފްސީ އެސްޕާޑާ އަދި ވަަކަރުގޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖެގެ މަޝްހޫރު މޮޅެތި ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގައި ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރި އެސްޕާޑާ އަދި ވަަކަރުގޭ އިން ވަނީ މުބާރާތުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބެއެވެ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 3000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ