logoEN
ޕީއެންސީ 2
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 3 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 3 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

11/26/2020, 11:39:52 AM

island life

ހުވަދޫ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮއްފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

ފުލުހުން ބުނީ އިތުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ތިބެ އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮއްފައި ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު ކަމަށެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެެނެނީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި، 49 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 53 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ގޯނާ، ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސިއްރު ނުކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުުރުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކުރައްވައެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ބަލަނީ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކިގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ