logoEN
ޕީއެންސީ 2
ރަޝިޔާ ވެކްސިނުގެ އަގު 20 ޑޮލަރަށް

ރަޝިޔާ ވެކްސިނުގެ އަގު 20 ޑޮލަރަށް

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

11/26/2020, 8:50:38 AM

# ކޯވިޑް-19

2020_08_10_102046_1597044888._large

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ވެކްސިން، "ސްޕޮޓްނިކް ވީ" ގެ އަގު 20 ޑޮލަރަށް ވުރެ ހެޔޮވާނެ ކަމަށާއި ސްޕޮޓްނިކް ވީ އަންނަ ޖެނުއަރީގައި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެ ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

ރަޝިޔާއިން އުފެއްދި މި ވެކްސިން ބާޒާރަށް ނެރޭއިރު އެމެރިކާގެ ފައިޒާ އާއި ބަޔޯންޓެކްގެ އިތުބާރު ބޮޑު ވެކްސިން އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި އެމެރިކާގެ މީހުންނަށް ދޭން ފަށާނެ އެވެ.

ސްޕޮޓްނިކް ވީގެ ދެ ޑޯޒު އަގު 20 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ހެޔޮވާނެ ކަމަށް ބުނާއިރު ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނަނީ ޑޯޒެއްގެ އަގަކަށް ވާނީ 10 ޑޮލަރު ކަމަށެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރަޝިއާ އިން ސްޕޮޓްނިކް ވީ ނެރުނީ ފަހު މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ނުކޮށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެ މަރުހަލާ ވެސް ނިންމާފަ އެވެ. ރަޝިއާގެ ވެކްސިން ދިން މީހުން 100 ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު ކަމަށް އެ ގައުމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ