logoEN
ޕީއެންސީ 2
ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

11/23/2020, 12:14:44 AM

DSC_0289

ގދ ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އެއްޗެއް ގޮޮވައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

ތިނަދޫ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ‘ ގާފު’ ގެ ރިޕޯޓަރު މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ރޯވެފައި ވަނީ ދޯނީގެ ތެރޭގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ ސަރވިސް އިން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

undefined

އެ ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ މަސް ދޯންޏެއްގައެވެ. އަލިފާން ރޯވި އިރު ދޯނި ތެރޭގައި ތިބި 5 މީހަކަށް ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންދެވުނު ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

undefined

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ރާސްތާ ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގައެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ފިހިފައިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އެ ހަތަރު މީހުންނަކީވެސް ގދ ތިނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ