logoEN
cocacola
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ އިތުރު 6 ބިދޭސީއަކު އަތުލައިގެންފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ އިތުރު 6 ބިދޭސީއަކު އަތުލައިގެންފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

7/10/2024, 9:38:59 AM

# މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

--

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ އިތުރު ބިދޭސީންތަކެއް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

އިމިގްރޭޝަނުން ރޭ ބުނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް ކުރިއަށްދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން، ރޭވެސް ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރަމުންދިއަ 04 ތަނެއް ބަލާ ފާސްކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެތަންތަނުން ޖުމުލަ 6 ބިދޭސީއަކު އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ. އެއީ ބިދޭސީ 5 ފިރިހެނުންނާއި 1 އަންހެނެކެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ދަނީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ އަދި ވިޔަފާރި ކުރާ ބިދޭސީން އަތުލައިގަތުމަށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި އޮޕަރޭޝަން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން އަންނަނީ ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ