logoEN
ޕީއެންސީ 2
މެމްބަރު ހަސަންޓޭ އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް ޕީއެންސީއަށް!

މެމްބަރު ހަސަންޓޭ އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް ޕީއެންސީއަށް!

އަލްފާ އަލީ

logo

1/7/2024, 10:07:03 AM

IMG_6547

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަހްމަދު (ހަސަންޓޭ) އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް، ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

ހަސަންޓޭ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރެއްވި ފޯމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެވެ.

ފީއެންސީއަށް ސޮއިކުރެއްވި ފޯމް ރައީސް މުއިއްޒުއާ ހަވާލުކުރެއްވި ފޮޓޯ ހިއްސާކުރައްވައި ހަސަންޓޭ ވިދާޅުވީ، ވިދާޅުވީ މިއަދުން ފެށިގެން ރައީސް މުއިއްޒާއެކުު ކުރިއަށްދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަސަންޓޭ ޕީއެންސީއަށް މިއަދު ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ 13 މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު 28 ގައި ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ