logoEN
ޕީއެންސީ 2
މާލޭ މޭޔަރުކަމުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި

މާލޭ މޭޔަރުކަމުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި

އަލްފާ އަލީ

logo

12/1/2023, 5:23:09 PM

big_5EP2UdFtxyWzFCF7P66Ivduts

މާލެސިޓީ މޭޔަރުކަމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 3 ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީއަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވަނީ މޭޔަރުކަމާއި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ މަޤާމެވެ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަކީ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ގޮނޑިއެވެ.

މި މަގާމުތަކަށް އެ ކޯލިޝަނުން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނޮވެންބަރު 30 އިން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު 4 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެކޯލިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގެ މި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން އޮންނާނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ