logoEN
ކޮކާކޯލާ
އިންޑިއާގެ ޓަނަލުގައި ތާށިވި ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޓަނަލުގައި ތާށިވި ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

11/28/2023, 8:46:49 PM

231128090059-02-india-tunnel-rescue copy

އިންޑިއާގެ ޓަނަލެއްގައި ތާށިވި ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިން ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

އަބުޅޯ

އުއްތަރަކާންދުގެ ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ސިލްކްޔާރާ ޓަނަލްތެރޭގައި 17 ދުވަސް ވަންދެން ތާށިވެފައި ތިބި 41 މަސައްކަތްތެރިން މިހާރު ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ އެމީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެެރިވި މީހުންނާއި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންގެ ހިތްވަރަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މީގެ 17 ދުވަސްކުރިން ތަނަލުގެ ތެރޭގައި ތާށިވި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވި ކަމަށް އެމީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ހަރަތާތްތެރިވި މީހުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ