logoEN
cocacola
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް އައްޔަންކުރައްވައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް އައްޔަންކުރައްވައިފި

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

11/21/2023, 10:12:24 PM

330187_3e249c48-9_

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ދ.މީދޫ ފެހިގެ ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ގޮސިޔާ

ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް މި މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައެވެ. ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފު ކުރިން ވަނީ އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިމާމުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގެންދަވަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ