logoEN
cocacola
ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

11/20/2023, 8:19:41 PM

3bc5a7c1-d624-491f-960a-5c0f4487f434

ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެެ.

ގޮސިޔާ

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ހުޅުމާލެެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ސަރަހައްދުގައި އެވެ. އެގޮތުން އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ސައިކަލުތަކަކާއި ކާރެއް ޖެހިގެެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ބާެރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އައި ކާރެއް 3 ސައިކަލެއްގައި ޖެހިގެންނެވެެ.

އެގޮތުން މި އެކްސިޑެންޓުގައި ދެމީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެގޮތުން އެދެމީހުން މިހާރު ވަނީ ފަރުވާއަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ