logoEN
cocacola
ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޡިމްވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ މަގާމަކަށް!

ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޡިމްވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ މަގާމަކަށް!

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

11/20/2023, 7:46:21 PM

Screenshot 2023-11-20 at 19.45.43

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ ޅ. ހިންނަވަރު ބޮޑުފެންޑާގެ ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އިބްރާހީމް އެވެ.

ނާޘިމް އަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާޘިމްއަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެވެ.

ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ މަގާމަށް، ނާޡިމް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައި އެވެ..

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ