logoEN
cocacola
ލުބުނާނުން އިސްރާއީލަށް އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ލުބުނާނުން އިސްރާއީލަށް އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

11/18/2023, 1:59:43 PM

breaking ބްރޭކިންގް

ލުބުނާނުން ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުގެ އުތުރުގެ ސިޓީތަކަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްް މިއަދު ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ގޮސިޔާ

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި، މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ލުބުނާނުން ވަނީ، ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުގެ އުތުރުގެ ސަރާއާއި ޝްތޫލާ ސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށް 25 އަށްވުރެ ގިނަ ރޮކެޓް ހަމަލާ ދީފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ، މި ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވަނީ ހުސްބިން ތަކަށް ކަމަށާއި، މި ހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ، މި ހަަމަލާތައް ފޮނުވާލި ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތަކެއް ދީފައި ކަމަށާއި، މިހާރު ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ތަންތަނަށް ހަމަލާތައް ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ