logoEN
cocacola
ރައީސް ސޯލިހު ޑރ މުއިއްޒު އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ރައީސް ސޯލިހު ޑރ މުއިއްޒު އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

9/30/2023, 10:52:02 PM

bahus-Muiz

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިންތިހާބު ރައީސް ކަމަށްވާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ރައީސް ސޯލިހު މުއިއްޒުއަށް މަަރުހަބާ ދެންނެވީ ދާދި ދެންމެ އަކު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ މުއިއްޒު އަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ވަނީ އިންތިޚާބުގަ ރައްޔިތުން ދެއްކެވި ޑިމޮކްރެޓިކް ރީތި ނަމޫނާއަށްޓަކާ ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

ރައީސް ވަނީ އެކުގަ މަސައްކަތްކުރި އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި އޭ.ޕީ ގެ މެމްބަރުން އަދި އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓުދެއްވި ހުރިހާރައްޔިތުންނަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

View post on Twitter

މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ޑރ މުއިއްޒު ކާމިޔާބުކުރެެއްވީ 53 އިންސައްތަ ވޯޓުންނެވެ. މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލިބިލެއްވީ 46 އިންސައްތަ ވޯޓެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ