logoEN
ޕީއެންސީ 2
އުމަރު ނަސީރުއަށް ހަމަލާދީފި

އުމަރު ނަސީރުއަށް ހަމަލާދީފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

8/19/2023, 7:03:58 PM

breaking ބްރޭކިންގް

އަމިއްލަ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އުމަރު ނަސީރުއަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

ދާދި ދެންމެ އަކު ފޭސްބުކުގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އުމަރު ވިދާޅުވީ މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި ރޯޑް ރެލީ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ޑްރަގް ވިއްކާ މީހެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ދަގަޑު އެއްޗެއް އެއްލާ އޭނާގެ މޫނުމަތީ ޖެހުމަށް ފަހު ފިލާފައިވާ ކަމަށެވެެ

އަދި އެވަގުތު އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ސިކިއުރިޓީ ގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ސިފައިން މިހާރުވަނީ އޭނާގެ ފޮޓޯ ފުލުހުންނާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައި ކަމަށްވެސް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާދިސާގެ ސަބަބުން އެެމަނިކުފާނަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވާކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ ...

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ