logoEN
ޕީއެންސީ 2
މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ދެކުނަށް ހުދު ސަމާލު!

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ދެކުނަށް ހުދު ސަމާލު!

އަލްފާ އަލީ

logo

5/23/2023, 4:57:47 PM

White Alert

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި، އައްޑޫ ސިޓީއަށް މިއަދު ހަވީރު 5 އިން މިރޭ 10 އާ ހަމައަށެވެ.

މި މުއްދަތުގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ބާރަށް ގުގުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މޫސުން ގޯސް މި ދުވަސްވަރުގައި މޫސުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ